Per primer any gestionem l'esxtraescolar de multiesports a l'escola, per tots els nens i nens que vulgin iniciarce a l'esport.