LUDIS LLEURE I ESPORT és una entitat constituïda l'any 2018 per dos joves emprenedors. Neix de la necessitat de construir un projecte engrescador, amb energies noves, democràtiques i socials, oferint un bon servei en el món de l'educació en el lleure i l'esport.

Després de molts anys de recollir experiències i posicions laborals a nivell individual, creiem que la creació de l'entitat pot aportar una nova manera de treballar, més àgil i amb uns valors clars.

Aportant una atenció personalitzada als nostres clients, oferint les millors condicions laborals pels nostres treballadors/es i, a l'hora, oferint un gran ventall d'activitats.

Durant aquests tres anys no hem parat de creixa, i actualment gestionem una gran varietat d'activitats a tota la província, amb una trentena de clients entre ajuntament i AMPES. Ludis està format per una àmplia plantilla de 45 persones.

LUDIS considera que l’educació en el temps de lleure ha d’afavorir una educació que fomenti la integració i cohesió social; ja que és un espai idoni per a l’adquisició d’actituds, valors, hàbits, destreses i autonomia, a més d’ajudar a l’Infant a personalitzar-se i socialitzar-se. Contribuint al creixement personal dels infants.

Oferint una proposta de qualitat, divertida, engrescadora, variada i adequada al perfil dels participants; i que aquests es trobin en un espai distès i agradable per poder continuar aprenent i creixent personalment. Tenim en compte els interessos dels participants que es poden inscriure, dissenyem activitats molt variades perquè puguin passar un estiu divertit tot realitzant activitats com: esports col·lectius i individuals, gimcanes, jocs pre-esportius, excursions, bicicletades, danses, cançons, entre d’altres.


 • Crear un espai de cohesió social a nivell de poble.

 • Promoure la vinculació i la participació dels infants al poble.

 • Aprendre a conviure i a treballar i compartir amb el grup.

 • Promocionar activitats que potenciïn la participació, el respecte i el coneixement de l’entorn i la diversitat social.

 • Fomentar el respecte per la natura i l’entorn.

 • Impulsar la realització d’esport i hàbits saludables.

 • Conèixer els diferents esports i les seves característiques .

 • Col·laborar en el desenvolupament integral dels infants i joves a nivell cognitiu, físic, social i afectiu.

 • Fomentar la participació en les activitats de tots els nens i nenes tenint en compte les seves peculiaritats, utilitzant la diversitat com a eina d’integració social.

 • Potenciar la reflexió, el diàleg i l’esperit crític.

 • Treballar el respecte envers un mateix i els altres.

 • Aprendre a fer ús dels recursos que tenim a l’abast